FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको कार्यालय, सरमुज्वा

Read More

गड़क नहर

Read More

सरमुज्वा बजार

Read More

सरमुज्वा बजारको दृश्य

Read More

बौधीमाई नगरपालिकामा यही २०७६/१०/६,७, र ८ गते बेटी पढ़ाउ बेटी बचाउ अभियान

बौधीमाई नगरपालिकामा यही २०७६/१०/६,७, र ८ गते बेटी पढ़ाउ बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा,मुद्वति खाता संचालन कार्यक्रम हुन गईरहेकोमा सम्पूर्ण नगरवासीहरुलाई यो जानकारी गराउद छौ /
कार्यक्रम हुने स्थान 
१. इनर्वा स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं.२,१,३

Pages

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
नगर उप प्रमुख

पदाधिकारी

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
मो. जहाँगीर
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत