FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको कार्यालय, सरमुज्वा

Read More

गड़क नहर

Read More

सरमुज्वा बजार

Read More

सरमुज्वा बजारको दृश्य

Read More

बौधीमाई नगरपालिकामा यही २०७६/१०/६,७, र ८ गते बेटी पढ़ाउ बेटी बचाउ अभियान

बौधीमाई नगरपालिकामा यही २०७६/१०/६,७, र ८ गते बेटी पढ़ाउ बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा,मुद्वति खाता संचालन कार्यक्रम हुन गईरहेकोमा सम्पूर्ण नगरवासीहरुलाई यो जानकारी गराउद छौ /
कार्यक्रम हुने स्थान 
१. इनर्वा स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं.२,१,३

Pages

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
नगर उप प्रमुख

पदाधिकारी

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
मो. जहाँगीर
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत