FAQs Complain Problems

बौधिमाई नगरपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइन बाट मिति २०७७/०२/१२ गते ३५ जना को स्वाब परिछनको लागी गएको र रिपोर्ट आउन_बाकी रहेको…

बौधिमाई नगरपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइन बाट मिति २०७७/०२/१२ गते  ३५ जना को स्वाब परिछनको लागी गएको र रिपोर्ट आउन_बाकी रहेको…

आर्थिक वर्ष: