FAQs Complain Problems

बौधिमाई नगरपालिका द्वारा २१००-२१०० मास्क प्रत्येक वार्डमा वितरण गर्नकोलागी वाडा अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ!

बौधिमाई नगरपालिका द्वारा २१००-२१०० मास्क प्रत्येक वार्डमा वितरण गर्नकोलागी वाडा अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ!

आर्थिक वर्ष: