FAQs Complain Problems

मिति २०७९ /०५ /०४ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकमा नेपाल सरकारको अनुदानको मलखाद्य वार्ड अध्यक्षको रोहवरमा बिक्री वितरण र अनुदानको मलखाद्य कार्यबिधी आनुसारको समिती गठन सम्बन्धि छलफल भैरहदा वदनियत पुर्बक वार्ड नम्बर ७ का वार्ड अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार सिन्

मिति २०७९ /०५ /०४ गते नगर कार्यपालिकाको  बैठकमा  नेपाल सरकारको अनुदानको मलखाद्य  वार्ड अध्यक्षको रोहवरमा बिक्री वितरण र अनुदानको मलखाद्य कार्यबिधी आनुसारको समिती गठन सम्बन्धि छलफल  भैरहदा वदनियत पुर्बक वार्ड नम्बर  ७ का वार्ड अध्यक्ष   नरेन्द्र कुमार सिन्हाले बैठकको रजिस्टरमा उपस्थितको लागि  रजिस्टरमागी  केरकार गरेको ,,

आर्थिक वर्ष: