FAQs Complain Problems

यस बौधिमाई नगरपालिकाको वडा नं ५, (कोपवा) अंतरगत प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालित हुदै गरेको केहि दृश्य हरु ......२०७७/०७८

यस बौधिमाई नगरपालिकाको वडा नं ५, (कोपवा) अंतरगत प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालित हुदै गरेको केहि दृश्य हरु ......२०७७/०७८

आर्थिक वर्ष: