FAQs Complain Problems

सुचना ! सुचना !! सुचना !!! प्रथम पत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ! दोस्रो पत्रको लिखित परिक्षा सम्बन्धि विवरण १.प्राथमिक तह २.निम्न माध्यमिक तह ३.माध्यमिक तह

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!
प्रथम पत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा !
दोस्रो पत्रको लिखित परिक्षा सम्बन्धि विवरण 
१.प्राथमिक तह
२.निम्न माध्यमिक तह
३.माध्यमिक तह

आर्थिक वर्ष: