FAQs Complain Problems

सुचना ! सुचना !! सुचना !!! विषय:- विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा ! श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरु  बौधिमाई न. पा. रौतहट !

सुचना ! सुचना !! सुचना !!!
विषय:- विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा !
श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरु 
बौधिमाई न. पा. रौतहट !

आर्थिक वर्ष: