FAQs Complain Problems

सुचना । सुचना ।। सुचना ।। प्रारभिक याेग्यता सुचि प्रकाशन तथा प्रथम पत्रकाे लिखित परिक्षा सम्बन्धमा । ०१. मा.वि. तह ०२. नि.मा.वि. तह ०३. प्रा.वि. तह

सुचना ।   सुचना ।।  सुचना ।।
प्रारभिक याेग्यता सुचि प्रकाशन तथा प्रथम पत्रकाे लिखित परिक्षा सम्बन्धमा ।
०१.  मा.वि.      तह
०२.  नि.मा.वि.  तह
०३.  प्रा.वि.       तह

आर्थिक वर्ष: