FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

उपरोक्त सम्बन्धमा यस बौधिमाई नगरपालिका को कार्यालयबाट मिति २०७६/०५/०४ गतेका दिन प्रकाशित सेवा करार सम्बन्धि बिज्ञापन नम्बरहरुमा दरखास्त दिइएका उमेदवारहरुले यहि मिति २०७६/१०/२७ गते भित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ/

उपरोक्त सम्बन्धमा यस बौधिमाई नगरपालिका को  कार्यालयबाट मिति २०७६/०५/०४  गतेका दिन

प्रकाशित सेवा करार सम्बन्धि  बिज्ञापन नम्बरहरुमा दरखास्त दिइएका

उमेदवारहरुले यहि मिति २०७६/१०/२७ गते भित्र

यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ/

Pages