FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोरोना भाईरस(कोभिड-१९) को उत्पन्न परिस्थितिका कारण लक्कडाउनबाट दैनिक ज्याला तथा मजदुरीमा आफ्नो जीवन यापन गर्ने लक्षित वर्गलाई यस बौधीमाइ नगरपालिकाको तर्फबाट १ देखि ९ वडा सम्म वितरण गरियो । राहत वितरणको आय तथा व्याय सार्वजनिक गरिएको बारेमा।

कोरोना भाईरस(कोभिड-१९) को उत्पन्न परिस्थितिका कारण लक्कडाउनबाट दैनिक ज्याला तथा मजदुरीमा आफ्नो जीवन यापन गर्ने लक्षित वर्गलाई यस बौधीमाइ नगरपालिकाको तर्फबाट १ देखि ९ वडा सम्म वितरण गरियो ।

राहत वितरणको आय तथा व्याय सार्वजनिक गरिएको बारेमा।

Pages