FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि यस बौधिमाई नगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा सहभागी उम्मेदवाहरुले तोकिएको समय भित्रमा खर्चको विवरण बुझाउने नबुझाउने उम्मेदवारहरुको नामनामेशी विवरण सार्वजनिक गरिएको छ

सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको  जानकारीका लागि 
यस बौधिमाई नगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा सहभागी उम्मेदवाहरुले तोकिएको समय भित्रमा  खर्चको विवरण बुझाउने नबुझाउने उम्मेदवारहरुको नामनामेशी विवरण  सार्वजनिक गरिएको छ .

Pages