FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०७९ साल असार १८ बौधिमाई नगरपालिकाको नगर सभाको छैठो अधिवेशनको बन्द सत्र मा सभा सदस्य हरुको अनुपस्थितिका कारण गणपुरक संख्या नपुगेकोले आज तोकिएको बन्द सत्र को कार्य स्थगित गरियो

आज मिति २०७९ साल असार १८  बौधिमाई नगरपालिकाको नगर सभाको छैठो  अधिवेशनको  बन्द सत्र मा
 सभा सदस्य हरुको अनुपस्थितिका कारण गणपुरक संख्या नपुगेकोले आज तोकिएको बन्द सत्र को कार्य स्थगित गरियो

Pages