FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आज मिति २०७९ साल असार १० गते बौधिमाई नगरपालिकाको नगर सभाको छैठो अधिवेशनको बैठक बौधिमाई नगरपालिकाको प्रमुख तथा नगर सभाको अध्यक्ष श्री प्रदिप कुमार यादवज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो । उक्त बैठक भब्यताका साथ सुसम्पन्न भएको छ।

आज मिति २०७९ साल असार १० गते बौधिमाई नगरपालिकाको नगर सभाको छैठो अधिवेशनको बैठक बौधिमाई नगरपालिकाको प्रमुख तथा नगर सभाको अध्यक्ष श्री प्रदिप कुमार यादवज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो । उक्त बैठक भब्यताका साथ सुसम्पन्न भएको छ।

Pages