FAQs Complain Problems

७९/८०

सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि यस बौधिमाई नगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा सहभागी उम्मेदवाहरुले तोकिएको समय भित्रमा खर्चको विवरण बुझाउने नबुझाउने उम्मेदवारहरुको नामनामेशी विवरण सार्वजनिक गरिएको छ

सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको  जानकारीका लागि 
यस बौधिमाई नगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा सहभागी उम्मेदवाहरुले तोकिएको समय भित्रमा  खर्चको विवरण बुझाउने नबुझाउने उम्मेदवारहरुको नामनामेशी विवरण  सार्वजनिक गरिएको छ .

Pages