FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मतदाता नामावली अधवाधिक सुचना

मतदाता नामावली अधवाधिक सुचना

प्रस्ताव सम्बन्धमा

प्रस्ताव सम्बन्धमा 

Promoting citizen empowerment and inclusive Democracy in Province 2 निर्वाचित प्रतिनिधि र स्थनीय नागरिक संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधिलाई क्षमता  विकासको लागि अधिकारमुखी विकास पद्धति  र लैङ्गिक समानता   तथा समाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि  ३ दिने क्षमता विकास तालिम

Promoting citizen empowerment and inclusive Democracy in Province 2
निर्वाचित प्रतिनिधि र स्थनीय नागरिक संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधिलाई क्षमता 
विकासको लागि अधिकारमुखी विकास पद्धति  र लैङ्गिक समानता  
तथा समाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि 
३ दिने क्षमता विकास तालिम  

लेखा परिक्षण सम्बन्धमा ।

लेखा  परिक्षण  सम्बन्धमा 

Pages