FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धि सुचना

आज मिति २०७९ साल असार १८ बौधिमाई नगरपालिकाको नगर सभाको छैठो अधिवेशनको बन्द सत्र मा सभा सदस्य हरुको अनुपस्थितिका कारण गणपुरक संख्या नपुगेकोले आज तोकिएको बन्द सत्र को कार्य स्थगित गरियो

आज मिति २०७९ साल असार १८  बौधिमाई नगरपालिकाको नगर सभाको छैठो  अधिवेशनको  बन्द सत्र मा
 सभा सदस्य हरुको अनुपस्थितिका कारण गणपुरक संख्या नपुगेकोले आज तोकिएको बन्द सत्र को कार्य स्थगित गरियो

आज मिति २०७९ साल असार १० गते बौधिमाई नगरपालिकाको नगर सभाको छैठो अधिवेशनको बैठक बौधिमाई नगरपालिकाको प्रमुख तथा नगर सभाको अध्यक्ष श्री प्रदिप कुमार यादवज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो । उक्त बैठक भब्यताका साथ सुसम्पन्न भएको छ।

आज मिति २०७९ साल असार १० गते बौधिमाई नगरपालिकाको नगर सभाको छैठो अधिवेशनको बैठक बौधिमाई नगरपालिकाको प्रमुख तथा नगर सभाको अध्यक्ष श्री प्रदिप कुमार यादवज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो । उक्त बैठक भब्यताका साथ सुसम्पन्न भएको छ।

सुचना ! सुचना !! सुचना !!! विदा सम्बन्धमा !

सुचना !  सुचना !! सुचना !!!

विदा सम्बन्धमा !

बौधीमाई नगरपालिका वडा न: ७ वंकुल चौक अन्तर्गतका आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्दै आउनु भएका व्यवसायीहरुसंग व्यापार व्यसाय संचालन सम्बन्धमा विधमान समस्या तथा चुनौती र भावी कार्ययोजना सम्वन्धमा आवश्यक  छलफल  

 बौधीमाई नगरपालिकाको नगरप्रमुख प्रदिप कुमार यादव र उपप्रमुख प्रमिला देवी तथा नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर राय यादव ज्युको अध्यक्षतामा लेखा प्रमुख अरविन्द कुमार यादव र योजना शाखा प्रमुख उमेश झा र  बौधीमाई नगरपालिका वडा न: ७ वंकुल चौक अन्तर्गतका आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्दै आउनु भएका व्यवसायी

बौधीमाई नगरपालिकाको नगरप्रमुख प्रदिप कुमार यादव र उपप्रमुख प्रमिला देवी तथा नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर राय यादव ज्युको अध्यक्षतामा लेखा प्रमुख अरविन्द कुमार यादव र योजना शाखा प्रमुख उमेश झा र  बौधीमाई नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडा सचिवहरु संग

 बौधीमाई नगरपालिकाको नगरप्रमुख प्रदिप कुमार यादव र उपप्रमुख प्रमिला देवी तथा नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर राय यादव ज्युको अध्यक्षतामा लेखा प्रमुख अरविन्द कुमार यादव र योजना शाखा प्रमुख उमेश झा र  बौधीमाई नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडा सचिवहरु संग छलफल .

Pages