FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शाेक बिदा सम्बन्धमा ।

शाेक बिदा सम्बन्धमा ।

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।। 

आवश्यक सहजीकरण गरिदिने बारे ।

आज मिति २०८० साल असार ३१ आइतबारका  दिन बौधिमाई नगरपालिका नगर सभा सातौ अधिवेशनको बन्द सत्र मा सभा सदस्य हरुको पूर्ण उपस्तिथीमा  (संख्या ४७) २०८०/०३/०८ का दिन प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र  आ.व.२०७९/०८० को आय व्यय  अनुमोदन गर्दै थप ४७ वटा निर्णयका साथ बन्द

आज मिति २०८० साल असार ३१ आइतबारका  दिन बौधिमाई नगरपालिका नगर सभा सातौ अधिवेशनको बन्द सत्र मा सभा सदस्य हरुको पूर्ण उपस्तिथीमा  (संख्या ४७) २०८०/०३/०८ का दिन प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र  आ.व.२०७९/०८० को आय व्यय  अनुमोदन गर्दै थप ४७ वटा निर्णयका साथ बन्द सत्र पूर्ण रुपमा सफलताका  साथै सम्

सुचना ! सुचना !! सुचना !!! जग्गा वर्गीकरण सिफारिश सम्बन्धमा यस बौधिमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा न १ देखि ९ सम्मको जग्गा जमिनको किताकाट मिति २०८०/०३/०८ गते देखि खुले को व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवाला हरुको लागि जानकारी गराइन्छ !

सुचना ! सुचना !! सुचना !!! जग्गा वर्गीकरण सिफारिश  सम्बन्धमा  यस बौधिमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा न १ देखि ९ सम्मको जग्गा जमिनको किताकाट मिति २०८०/०३/०८ गते देखि खुले को व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवाला हरुको लागि जानकारी गराइन्छ !

Pages