FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सुचना सुचना सुचना

सुचना सुचना सुचना 

योजना पठाउने सम्बन्धमा

योजना पठाउने सम्बन्धमा 

मतदाता नामावली अधवाधिक सुचना

मतदाता नामावली अधवाधिक सुचना

प्रस्ताव सम्बन्धमा

प्रस्ताव सम्बन्धमा 

Promoting citizen empowerment and inclusive Democracy in Province 2 निर्वाचित प्रतिनिधि र स्थनीय नागरिक संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधिलाई क्षमता  विकासको लागि अधिकारमुखी विकास पद्धति  र लैङ्गिक समानता   तथा समाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि  ३ दिने क्षमता विकास तालिम

Promoting citizen empowerment and inclusive Democracy in Province 2
निर्वाचित प्रतिनिधि र स्थनीय नागरिक संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधिलाई क्षमता 
विकासको लागि अधिकारमुखी विकास पद्धति  र लैङ्गिक समानता  
तथा समाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि 
३ दिने क्षमता विकास तालिम  

लेखा परिक्षण सम्बन्धमा ।

लेखा  परिक्षण  सम्बन्धमा 

Pages